Καφές στη νοηματική!

Η πρώτη καφετέρια με εργαζόμενους κωφούς είναι γεγονός!

Συγκεκριμένα πρόκειται για μία καφετέρια με εργαζόμενους κωφούς, όπου οι πελάτες συνεννοούνται, όσοι ξέρουν με τη νοηματική κι όσοι δεν ξέρουν με τη γλώσσα του σώματος, χειρονομίες και οθόνες.


Όπως είπε και ο υπεύθυνος του καταστήματος, είναι ένα κατάστημα που βασίζεται στην όραση. Οι άνθρωποι επικοινωνούν με νοήματα παντού. Στις αξίες και την αποστολή του καταστήματος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για όλους.

Το κατάστημα έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους πολίτες της αμερικανικής πρωτεύουσας.